Klachtenprocedure

Niet tevreden over onze dienstverlening of producten?

Ons kantoor besteedt voortdurend grote zorg aan de kwaliteit van onze dienstverlening. Toch kan het voorkomen dat je niet tevreden bent. Als dat zo is horen we dat graag, want klachten over onze dienstverlening nemen wij zéér serieus.

klachtenprocedure-lussenburg-advies.jpg

Een klacht melden

Als je een klacht over onze dienstverlening of producten hebt, vragen wij dit eerst bij ons te melden. Onze collega Floris Langen neemt jouw klacht telefonisch of schriftelijk in behandeling. Je kunt Floris eenvoudig bereiken via 076 564 20 42 of via het emailadres compliance@lussenburgadvies.nl

Liever het contactformulier gebruiken voor jouw melding? Deze vind je terug op de contactpagina

Bij Lussenburg kennen we een interne klachtenprocedure. De volledige inhoud hiervan kun je hieronder raadplegen. Heb je er vragen over, dan horen wij deze graag natuurlijk. 

Samenloop met Lussenburg Volmacht BV

Lussenburg Advies is een ongebonden tussenpersonen die bemiddelt in producten van verschillende financiële dienstverleners. Daarnaast zijn wij ook werkzaam als gevolmachtigd agent onder de naam Lussenburg Volmacht BV. Via deze partij kunnen wij ook verzekeringen sluiten voor zowel particuliere als zakelijke risico's. 

Onze bedrijfsvoering is zodanig ingericht dat de bedrijfsprocessen van onze bemiddelings- en volmachtactiviteiten van elkaar zijn gescheiden. 
Ondanks de door ons getroffen maatregelen kan het voorkomen dat er een conflicterende situatie ontstaat tussen onze functie als gevolmachtigde en onze functie als bemiddelaar. Wij hebben hiervoor een beleid 'conflicterende suituaties' geschreven. 

Bekijk de procedure 'conflicterende situaties'
logo-kifid.png

Aansluiting bij het Kifid

Heb je een klacht gemeld bij ons kantoor en kom je er samen met ons niet aan uit? Of hebben wij jouw klacht niet naar jouw tevredenheid behandeld? Dan kun je contact zoeken met het Kifid. 

Kifid is het deskundige en toegankelijke klachtenloket voor mensen met een klacht over een financieel product of dienst van de bank, verzekeraar of andere financiële dienstverlener. Het biedt mensen met een financiële klacht laagdrempelige en deskundige geschilbeslechting als alternatief voor de rechter. 

Hiermee creëert het Kifid een gelijk speelveld voor consumenten, ondernemers en financiële dienstverleners en houdt rekening met het kennisverschil tussen consumenten en ondernemers en financiële dienstverleners.