Fraudebeleid

Vertrouwen is essentieel bij het bieden van zekerheid

Vertrouwen is één van de uitgangspunten van Lussenburg Advies BV. Vertrouwen is essentieel bij het bieden van zekerheid. Uit diverse onderzoeken blijkt echter dat een kleine groep klanten dit vertrouwen misbruikt door fraude te plegen. Tegelijkertijd blijkt uit dezelfde onderzoeken dat klanten van mening zijn dat verzekeringsfraude harder moet worden aangepakt. Dat is logisch, want via jouw premie betaal je mee aan het fraudegedrag van anderen. Dat willen wij graag voorkomen. Daarom kijken we bij schadeclaims en bij verzekeringsaanvragen of deze terecht en juist zijn.

Volledig fraudebeleid