Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)

Bij arbeidsongeschiktheid vallen werknemers flink terug in inkomen.

Duurzame inzetbaarheid van werknemers wordt steeds belangrijker. Onze adviseurs zijn volledig op de hoogte van alle wet en regelgeving rondom verlies van inkomen bij ziekte of arbeidsongeschiktheid. 

wia-gebroken-been-lussenburg.jpg

Collectieve WGA / WIA verzekering

Met een collectieve verzekering kun je als werkgever voorkomen dat jouw medewerkers bij arbeidsongeschiktheid hard in inkomen achteruit gaan. De overheid voorziet in een vangnet voor werknemers die niet of maar beperkt deel kunnen nemen aan het arbeidsproces.

 

Wanneer je de wettelijke regelingen op praktijk voorbeelden toepast dan is de terugval in inkomen schrikbarend. Weinig medewerkers realiseren zich dit. Als werkgever kun je een collectieve inkomens verzekering afsluiten. Een mooie propositie voor duurzame inzetbaarheid.